Fakta

 • Jordbruk med 97 ha åker, 30 ha skog och 19 ha kulturbeten
 • Familjen Spångberg arrendatorer sedan 1942, då med mjölk och potatis som inriktning
 • Kristina och Leif övertog arrendet 1990. Köpte gården 2004 från Stiftet. Nu med inriktning på upplevelser (hästar, grönsaker, Bo på lantgård)
 • Kurser och turridning med Islandshästar, egen avel bedrivs sedan 1991.
 • Blåbärsodling (960 buskar)
 • Hö och lammskinn för avsalu. Under senare år har nyttjandet av gårdens ekonomibyggnader förändrats;

Under senare år har nyttjandet av gårdens ekonomibyggnader förändrats;

 • mjölk/ladugård blev häststall
 • höskulle blev snickeri
 • hönshus blev restaurangkök
 • traktorgarage blev ölbryggeri
 • spannmålsmagasin blev fritids och konferenslokal

En grannfastighet ”Vita huset” har inköpts för att vara en resurs i Bo på lantgård (rum och frukost).

Gården ingår i lokala nätverk, bl a Mälarlandet och norr mälarstrand, för att gemensamt marknadsföra lantbruksföretagets resurser i samverkan med andra upplevelseföretag i Enköping och Håbo kommuner.

I grönsaksproduktionen, som numera drivs av Kadir Emsiz, är Spångbergs saltgurka en tradition och kulturgärning som funnits som eget frö sedan 1887.

Ölbryggningen är etablerad sedan 2001. Detta sker genom ett Ölgille med 42 medlemmar.

Företaget drivs som ett ”integrerat” familjeföretag där de olika generationerna har en aktiv roll.

Turridning/kurser med islandshästar drivs av Johanna Enström på Ridkraft Islandshästar.

Maskinsamverkan sker med Leifs bror Anders.

Grödafördelning:

 • Grönsaker 3 ha
 • Vall 19 ha
 • Beten 30 ha
 • Spannmål 45 ha

Email: upplevlandet@overgrans-jordbruk.se
Mobil: 070-588 41 84 eller 070-586 66 62