Miljöarbete

Energiförsörjning på Övergrans Jordbruk
På Övergrans Jordbruk har vi under senare år genomfört ett antal åtgärder för att kunna driva företaget på mer förnybar energi.

  • Solcellspaneler från Svesol producerar ca 39 000 kWh
  • Solvärme värmer vatten till stallet motsvarande ca 20 000 kWh
  • Lysrör i stall utbytta till LED belysning, reducerar energibehovet med ca 50%
  • Värme till ölbryggeri kommer från björkved
  • Inomgårdstransporter med elmoped laddade med solenergi
  • Elinköp från E.on kommer från vattenkraft
  • Vattenpump till grönsaksodling drivs med förnybar el
  • Maskiner och redskap drivs med miljöbränsle
  • Traktorerna drivs på miljöklassad diesel

Solel installationen reducerar behovet av inköpt el energi med ca 25%. Övriga åtgärder i stall , bryggeri och grönsaksodling minskar också behovet liksom reducerar behovet av inköpt diesel. Före dessa åtgärder förbrukade vi ca 190 000 kWh. El som solelanläggningen producerar och som vi omedelbart inte har behov av säljs till e.on.

Intyg: El från Vattenkraft(PDF) – Utfärdat av e.on 2014